Tim Cook publikuje list otwarty w sprawie orzeczenia Komisji Europejskiej dotyczącej zaległego podatku wierząc, że zostanie ona cofnięta

Tim Cook publikuje list otwarty w sprawie orzeczenia Komisji Europejskiej dotyczącej zaległego podatku wierząc, że zostanie ona cofnięta

Tim-Cook

Tim Cook opublikował list otwarty na stronie Apple w odpowiedzi na orzeczenie Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że Apple musi zapłacić 13 miliardów euro w zaległych podatkach za okres od 2003 do 2014 roku.

List Cooka zaczyna od omówienia długiej historii Apple w Irlandii, która sięga od małego zakładu, który mieścił 60 pracowników w 1980 roku. Obecnie Apple rozszerzył się do 6000 pracowników w całej Irlandii, z korzyścią zarówno dla firmy i lokalnej gospodarki.

Ten wzrost, jak mówi Cook, spowodował, że Apple stał się „największym podatnikiem w świecie”, a firma „Apple działa zgodnie z prawem i płaci wszystkie należne podatki”. W bezpośredniej konfrontacji z orzeczeniem Komisji Europejskiej Cook twierdzi, że KE „rozpoczęła starania, aby przepisać historię Apple w Europie.”

Jako odpowiedzialni obywateli korporacji, jesteśmy dumni z naszych składek na rzecz lokalnych gospodarstw w Europie i społeczności na całym świecie. Ponieważ nasza firma rozwinęła się na przestrzeni lat, staliśmy się największym podatnikiem w Irlandii, największym podatnikiem w Stanach Zjednoczonych i największym podatnikiem w świecie.

Z biegiem lat, otrzymaliśmy wskazówki od irlandzkich władz podatkowych, w jaki sposób spełniać w sposób poprawny irlandzkie prawo podatkowego – ten sam rodzaj doradztwa jest dostępny dla każdego przedsiębiorstwa prowadzącego tam działalność. W Irlandii i we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, Apple działa zgodnie z prawem i płacimy wszystkie należne podatki.

CEO firmy Apple podkreśla, że doniesienia stwierdzające, że Irlandia dała Apple „specjalną ofertę” dotyczącą podatków jest kompletnie fałszywe i „nie ma podstaw faktycznych ani prawnych”. Cook twierdzi, że orzeczenie Komisji ma również potencjał na stworzenie niebezpiecznego precedensu, ponieważ próbuje zastąpić wymierne irlandzkie przepisy podatkowe „punktem widzenia Komisji, która uważa, że prawo powinno być inne.”

Opinia wydana w dniu 30 sierpnia twierdzi, że Irlandia dała Apple specjalną ofertę dotyczącą naszych podatków. Twierdzenie to nie ma podstaw faktycznych ani prawnych. Nigdy nie prosiliśmy, ani nie otrzymaliśmy żadnej specjalne oferty. Obecnie znajdujemy się w nietypowej pozycji, obciążeni mocą zapłaty wstecznych podatków do rządu, który mówi, że nie jesteśmy im winni więcej niż już zapłaciliśmy.

Następnym ruchem Apple ma być odwołanie się od orzeczenia Komisji, które zrobi również Irlandia. Cook jest „przekonany”, że decyzja zostanie ostatecznie odwrócona i firma nie będzie musiała zapłacić tych 13 miliardów euro. Pomimo całego obecnego dramatu i zawirowań, Cook powtarza, że Apple jest „zaangażowany w Irlandii” i że firma nie zamierza zaprzestać inwestowania w przyszłość nie tylko dla swoich klientów, ale również dla tamtejszych pracowników.© 2018 AppleWorld