Apple ma zapłacić 21 milionów dolarów za prawa do korzystania z zegara szwajcarskich kolei

Apple ma zapłacić 21 milionów dolarów za prawa do korzystania z zegara szwajcarskich kolei

We wrześniu, Szwajcarskie Koleje Federalne oskarżyły Apple o skopiowanie ich charakterystycznego designu zegara w nowej aplikacji Zegar na iPadzie zawartej w iOS 6. Kilka tygodni później, agencja poinformowała, że spór został rozstrzygnięty, a Apple podpisał umowę licencyjną na projekt, choć warunki umowy nie zostały ogłoszone.

Tages-Anzeiger poinformował, że wynikiem umowy licencyjnej jest zapłacenie przez Apple około 20 milionów franków szwajcarskich (21 mln dolarów) na rzecz agencji. Raport wskazuje, że kwota wyciekła z kilku źródeł, ale Szwajcarskie Koleje Federalne i Apple odmówiły skomentowania tej informacji.

Raport sugeruje również, że umowa licencyjna nie zapewnia żadnego odszkodowania producentowi zegarków, firmie Mondaine, która została wyłącznym licencjobiorcą projektu. Mondaine jest podobno zadowolony, że Apple wpłynął na zwiększenie popularności projektu zegara, oraz chciałby aby jego kwestia została rozwiązana ku zadowoleniu wszystkich stron.

[contentblock id=1 img=gcb.png]© 2018 AppleWorld
Loading...