Apple podaje wyniki finansowe za czwarty kwartał finansowy 2015 roku

Apple podaje wyniki finansowe za czwarty kwartał finansowy 2015 roku

Apple finanse

Apple przedstawił wyniki finansowe za czwarty kwartał finansowy tego roku, pokrywający się z trzecim kwartałem kalendarzowym i jak można było się spodziewać, są one naprawdę bardzo dobre. Amerykańska firma bije kolejne rekordy sprzedaży iPhone’ów, co przekłada się na bardzo wysoki przychód oraz zysk. Dobrze radzą sobie segmenty komputerów Mac, oprogramowania i usług, a także inne, w których zawarte są takie produkty jak Apple TV czy Apple Watch.

Apple nie rozczarował inwestorów i zaprezentował naprawdę bardzo dobre wyniki finansowe za czwarty kwartał finansowy tego roku zakończony 26 września. Przychód firmy wyniósł 51,5 mld dolarów i był wyższy aż o 22 procent rok do roku. Marża brutto wyniosła 39,9 procent, wpływy operacyjne były równe 14,6 mln), a zysk netto to 11,2 mld dolarów. W każdym z tym przypadków, wynik jest lepszy zarówno w odniesieniu do trzeciego kwartału fiskalnego jak i odpowiadającego okresu ubiegłego roku.

linechart

Firmę napędza sprzedaż iPhone’ów, która w ciągu ostatnich trzech miesięcy wyniosła ponad 48 mln sztuk. To o 1 procent więcej niż w Q3 2015 i o 22 procent więcej rok do roku. Przełożyło się to na przychód równy 32,21 mld dolarów, większy aż o 8,5 mld w porównaniu do Q4 2014. Zwiększyła się ponadto sprzedaż komputerów Mac z 5,52 mln do 5,71 mln urządzeń i wyraźnie spadły dostawy iPadów. W ostatnim kwartale sprzedaż była o ponad 1 mln sztuk niższa niż poprzedzających go trzech miesiącach i przy okazji o 20 procent mniejsza rok do roku.

Ujawniono też przychód ze sklepu iTunes, sprzedaży oprogramowania i usług. Łącznie jest to 5,09 mld dolarów, 9,9 procent więcej niż w Q4 2014. Inne produkty, a więc Apple TV, Apple Watch, iPod, Beats i inne akcesoria wygenerowały 3,05 mld dolarów. Z danych wynika, że udział przychodów ze sprzedaży iPhone’ów kolejny już raz wzrósł – teraz wynosi 62,5 procent, gdy rok wcześniej było to 56,2 procent. Apple prognozuje, że pierwszy kwartał finansowy 2016 przypadający na czwarty kwartał tego roku także będzie bardzo dobry. Przychód powinien wynieść od 75,5 mld do 77,5 mld dolarów, a marża brutto została ustalona na poziomie 39 – 40 procent.© 2018 AppleWorld