iPhone 7 i 7 Plus są odporne na wodę, ale uszkodzenia przez wodę nie są objęte gwarancją

iPhone 7 i 7 Plus są odporne na wodę, ale uszkodzenia przez wodę nie są objęte gwarancją

iphone7feat

Najnowsze iPhone’y Apple, iPhone 7 i iPhone 7 Plus, są pierwszymi telefonami firmy, które są reklamowane jako “odporne na wodę i kurz” z oficjalnym stopniem ochrony IP67 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Elektrotechnicznymi, które w jednolity sposób ustalają odporność na wodę wśród szerokiej gamy urządzeń.

IP67 to właściwie dwa numery, z których pierwszy odnosi się do rankingu odporności na pył, a drugi odnosi się do odporności na wodę. IP6x to najwyższa ocena odporności na kurz, co wskazuje, że iPhone 7 jest całkowicie zabezpieczony przed kurzem.

IPx7, ocena wodoodporności, oznacza, że iPhone 7 może wytrzymać zanurzenie w wodzie do jednego metra na 30 minut, badane w warunkach laboratoryjnych. IPx7 jest drugą najwyższą oceną poniżej IP8, która wskazuje na zdolność do wytrzymywania długiego okresu zanurzenia pod ciśnieniem. Przy okazji wspomnę, żę urządzenia Samsung są oceniane jako IP68, co sugeruje lepszą ogólną odporność na wodę.

Apple opisuje iPhone 7 i iPhone 7 Plus jako “odporny na wodę, zachlapania i kurz” i powinien on przetrwać przypadkowy upadek do basenu, wanny lub prysznica lub lekkie pochlapanie. Nie powinien być jednak wykorzystywany w warunkach wodnych wysokiego ciśnienia, na przykład pod bieżącą wodą z prysznica i nie powinien być przechowywany w wodzie przez dłuższy okres czasu.

iPhone 7 i iPhone 7 Plus są odporne na wodę, zachlapania i pył. Zostały przetestowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i uzyskały klasę IP67 zgodnie z normą IEC 60529. Stopień odporności na wodę, zachlapania oraz pył nie jest stały i może się obniżyć w efekcie normalnego zużycia. Nie należy ładować mokrego iPhone’a; podręcznik użytkownika zawiera instrukcje dotyczące czyszczenia i osuszania urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez ciecze.

Apple ostrzega przed ładowaniem mokrego iPhone’a, co może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a to wskazuje, że jakiekolwiek uszkodzenia cieczą nie są objęte gwarancją, więc najlepiej zachować ostrożność podczas wstawiania iPhone’a 7 i iPhone’a 7 Plus do wody.© 2018 AppleWorld